🛒 E-shop

 

Ekologie a recyklace

Společnost SEPAS a.s. si dlouhodobě uvědomuje význam ekologie a s ní související recyklaci materiálů na bázi pěnového polystyrenu EPS. Z tohoto hlediska nabízíme svým odběratelům, partnerům, ale i občanům možnost uložení odpadů z pěnového polystyrenu EPS a jeho zpracování.

V současné době nabízíme možnost uložení stavebních izolantů na bázi EPS70, EPS100, EPS150, dále polystyrenové obaly a fixace, výlisky a izolační výplně.

Z hlediska možnosti recyklace polystyrenového odpadu požadujeme, aby tento materiál byl čistý bez zbytků lepidel či mastnot, případně jiných příměsí. Recyklujeme výhradně izolanty dle normy ČSN EN 13 163 bez obsahu HBCD. Minimální požadovaná klasifikace reakce na oheň recyklovaných materiálů je E dle ČSN EN 13501-A1. V případě možnosti uložení polystyrenového odpadu nás prosím kontaktujte, radí vám poskytneme potřebné informace.

Odpovědná osoba za recyklaci:

Ing. Petr Tongel Te:/fax: +420 571 634 341
vedoucí výrobního úseku E-mail: tongel@sepas.cz

Provozní doba pro sběr EPS odpadů:

Pondělí – pátek: 7.00 – 15.00
Sobota – neděle: zavřeno

Ekologie a recyklace

 

 

©2019 SEPAS a.s., všechna práva vyhrazena, design by JURASDESIGN.com