🛒 E-shop

 

Aktuální projekty Evropské unie

Název projektu: Recyklace polystyrenu – SEPAS a.s.

Předmětem projektu je pořízení zařízení k drcení polystyrenu. Realizací projektu dojde ke zvýšení míry využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití odpadů z polystyrenu. Tento odpad je v současnosti vzhledem k nedostatku kapacit ke zpracování, odstraňován skládkováním. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Znění projektu ke stažení

Název projektu: REVITALIZACE VÝROBNÍHO AREÁLU SPOLEČNOSTI SEPAS A.S.

Revitalizace areálu společnosti, která přispěje k rozšíření skladovacích kapacit a zefektivnění dispozičního řešení výrobních a administrativních prostor.

Znění projektu ke stažení

Znění projektu ke stažení

©2019 SEPAS a.s., všechna práva vyhrazena, design by JURASDESIGN.com