Systém managementu kvality ISO

Společnost SEPAS a.s. je dobrovolně certifikována a auditovaná v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2016. Norma ISO 9001:2016 řeší systém managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován.

 

Záměry a cíle společnosti SEPAS a.s.:

 

Důsledně a odpovědně přijímat a projednávat poptávky a objednávky.

Poskytovat služby takovým způsobem, aby byl zákazník maximálně spokojen.

Důsledně odstraňovat všechny příčiny problémů.

Udržovat a uchovávat patřičné dokumenty tak, aby bylo možno prokázat shodu.

Průběžně a trvale zlepšovat systém managementu kvality.

Podílet se na zlepšování kvality životního prostředí.

Zvyšovat odbornou způsobilost zaměstnanců pro zkvalitnění poskytovaných služeb.

 

Soubory ke stažení:

 

Certifikace ISO CZ

 

 

Systém kvality ISO

 

 

+420 571 634 315

info@sepas.cz

 

©2019 SEPAS a.s., všechna práva vyhrazena, design by JURASDESIGN.com www.sepas.cz